Adembescherming (SOG)

Adembescherming

Adembescherming

Wij bieden een 2-daagse basistraining of een 1-daagse herhalingstraining.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden moeten uitvoeren in een schadelijke atmosfeer en daardoor het dragen van adembescherming noodzakelijk is.

Toelatingseisen:

VCA

Medische keuring perslucht

De volgende onderwerpen worden o.a. in de cursus behandeld:

  • Ademhalingstoestellen.
  • Hoe te handelen in besloten ruimten.
  • Werk- en noodprocedures.
  • Hoe te handelen bij calamiteiten en/of noodsituaties.
  • Cilinders verwisselen.
  • Op en afdoen van het ademhalingstoestel.

Locatie:

De training adembescherming wordt op onze locatie in Hoogvliet gegeven waar de praktijkopstelling staat die voldoet aan de SSVV eisen voor het praktijkdeel van het examen.

Examens:

De examens worden afgenomen door een door VCA Infra erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor het examen ontvangen een SOG certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Noot:

Het examen adembescherming kan in het Nederlands, Engels en Duits worden afgenomen.