Adembescherming B en C (SIR)

Adembescherming B

Adembescherming B

Adembescherming C

Adembescherming C

Adembescherming B

Wij bieden u een 2-daagse training.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden moeten uitvoeren in een schadelijke atmosfeer en daardoor het dragen van adembescherming noodzakelijk is en waar een SIR certificaat vereist is.

Toelatingseisen:

Indien u uw medewerkers met adembescherming wilt laten werken is een medische keuring verplicht.

De volgende onderwerpen worden o.a. in de cursus behandeld:

 • Ademhalingstoestellen.
 • Hoe te handelen in besloten ruimten.
 • Werk- en noodprocedures.
 • Hoe te handelen bij calamiteiten en/of noodsituaties.
 • Cilinders verwisselen.
 • Op en afdoen van het ademhalingstoestel.

Locatie:

De adembescherming training wordt op onze locatie in Hoogvliet gegeven waar de praktijkopstelling staat die voldoet aan de SIR eisen voor het praktijkdeel van het examen.

Examens:

De examens worden afgenomen door de SIR. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Noot:

Het examen adembescherming kan in het Nederlands, Engels, Duits en Frans worden afgenomen.

Adembescherming C

Wij bieden u een 2-daagse training.

Deze training is bedoeld voor kandidaten die met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte gaan werken in geinertiseerde ruimtes (onder stikstofcondities).

Eisen:

De kandidaat dient te beschikken over een geldig Adembescherming B certificaat en 120 uur werkervaring met Adembescherming B.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 • Verantwoordelijkheden.
 • Ademhaling en luchtverbruik.
 • Life Support Unit.
 • IDHL
 • Giftige stoffen
 • Gaspakken
 • Ontsmettingsprocedure
 • Noodplan

Locatie:

De training Adembescherming C vindt plaats op onze locatie in Hoogvliet waar de praktijkopstelling staat die voldoet aan de SIR eisen.

Examens:

Het examen wordt afgenomen door de Sir.