Bedrijfshulpverlening BHV

BHV

BHV

Wij bieden u een 2-daagse training.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de taak hebben om als bedrijfshulpverlener op te treden tijdens het werk.

Toelatingseisen:

Geen. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstellen voor het onderdeel levensreddende handelingen.

De volgende onderwerpen worden o.a. in de cursus behandeld:

Dag 1:

  • Levensreddende handelingen.

Dag 2:

  • Communicatie, brandbestrijding en ontruimingen.

Locatie:

De BHV trainingen worden op diverse locaties gegeven.

Examens:

Dit certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Noot:

Het examen kan alleen in het Nederlands worden afgenomen.