Hoge Druk Machinist (SIR)

Wij bieden u een 1-daagse training.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die hoge druk installaties bedienen. De kandidaten worden voorbereid op het schriftelijk examen van de SIR.

Toelatingseisen:

De deelnemers aan deze cursus moeten minimaal 6 maanden in het bezit zijn van een HDS (Hogedruk Vloeistofreiniging) certificaat.

De volgende onderwerpen worden o.a. in de cursus behandeld:

  • Taken en verantwoordelijkheden.
  • Werken volgens de SIR regels.
  • Diverse soorten hoge druk apparatuur.
  • Inrichting spuitplaats.
  • Eisen aan hoge druk apparatuur.
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
  • Rekenen met druk waarin aandacht voor: reactiekracht, nozzle berekeningen, doorstroming, drukverliezen.
  • Werking hoge druk installatie met kennis van de weg van het water door de installatie, veiligheden aan hoge druk zijde en lage druk zijde.
  • Juiste slangkeuze bij uit te voeren werkzaamheden.
  • Opstellen installatie en beeindigen werkzaamheden.

Locatie:

De training Hoge Druk Machinist wordt op onze locatie in Hoogvliet gegeven.

Examens:

De examens worden afgenomen door de SIR. Dit certificaat heeft een geldigheid van 2 jaar.

Noot:

Het examen Hoge Druk Machinist kan in de volgende talen worden afgenomen: Nederlands,Engels, Duits en Frans.

Het is ook mogelijk om Toezichthouder Hoge druk en Keurmeester Hoge druk te behalen.